Over het VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van de Mytylschool Roosendaal is er  voor leerlingen in de leeftijd van 13 tot 20 jaar met motorische beperkingen, een lichamelijke of meervoudige handicap, of een chronische ziekte. Vanwege deze beperkingen, handicap of ziekte zijn de leerlingen onvoldoende in staat deel te nemen aan het regulier onderwijs. We nemen speciale begeleidingsmaatregelen om de leerlingen optimaal te laten profiteren van het onderwijsaanbod binnen het regulier dan wel het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Laatste VSO nieuws

VSO navigatie

VSO evenementen

Foto albums

Begin met typen en druk op enter om te zoeken