Mytylschool Roosendaal
School voor speciaal onderwijs voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen tot 20 jaar.
Speciaal Onderwijs &
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Wij geven onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding voor leerlingen met een chronische ziekte of lichamelijke of meervoudige handicap.
Bij ons heeft elk kind ontwikkelingsmogelijkheden
Op orthodidactische wijze werken wij aan de gehele ontwikkeling van het kind waarbij wij uitgaan van de individuele mogelijkheden van elk kind als individu.

Laatste nieuws

Komende evenementen

  De zes belangrijkste uitgangspunten
  van de Mytylschool in Roosendaal

  • Elk kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Het kind staat centraal binnen de school.
  • Er wordt op orthodidactische wijze gewerkt aan de gehele ontwikkeling van het kind in een positief pedagogisch klimaat, waarin uitgegaan wordt van de individuele mogelijkheden van elk kind.
  • Er wordt gestreefd om de leerling op cognitief, motorisch, sociaal- emotioneel en praktisch gebied zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
  • Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen, die er in onze samenleving bestaan.
  • De leerling moet uiteindelijk zo zelfstandig en verantwoordelijk mogelijk functioneren in de maatschappij.

  Begin met typen en druk op enter om te zoeken