Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals in een eerder nieuwsbericht gemeld, hebben we vanaf 25 mei 2018 te maken gekregen met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten AVG. Bij deze een update. Privacybeleid op school Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen…

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als school krijgen wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei ingaat. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze school heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met het voldoen aan deze AVG. Momenteel zijn we bezig met de volgende zaken: invullen van het…

De optocht gaat door !!!!

Onze optocht gaat gewoon door !! Wij zien graag veel mensen langs de kant staan ! We beginnen om 13.15. Tot straks !!  

Inventarisatie BSO

Vanuit school willen we nagaan welke behoefte er bij ouder(s) / verzorger(s) bestaat aan opvang buiten schooltijd voor de kinderen van onze school. Daartoe is op vrijdag 2 februari een vragenlijst aan uw kind meegegeven. Zou u zo vriendelijk willen zijn hier aan mee te werken en de vragenlijst in te vullen? We ontvangen de…

Naschoolse sport

Zie hier een stukje van ons aanbod aan naschoolse sport. Kijk ook op de speciale pagina op deze website:

Herhaling BHV

De BHV’ers (Bedrijfs Hulpverleners) van onze school zijn weer bijgeschoold. Van Marcel en Helmut kregen zij de nodige instructies op het gebied van EHBO, Ontruiming en brandbestrijding.

Oudertevredenheids onderzoek

In onze meest recente nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we u vóór de zomervakantie zouden benaderen voor deelname aan ons Oudertevredenheidsonderzoek. We hebben besloten dit onderzoek pas ná de zomervakantie te houden. We zullen u tegen die tijd hier dan ook voor benaderen.

Met Freek op jungle safari

Over 6 weken gaan twee grote groepen van de school op kamp. De SO-leerlingen doen dit samen met Freek en Eva, waarmee ze 3 dagen dieren gaan zoeken.

Wie verzint een leuke naam voor de TPG?

Begin oktober 2016 is in de Mytylschool de Therapeutische Peutergroep (TPG) van start gegaan. Het kinderrevalidatieteam van het Bravis ziekenhuis en het team van de Mytylschool hebben de handen ineen geslagen en werken intensief samen aan de behandeling en begeleiding van deze bijzondere peuters. De kinderen variëren in leeftijd van 18 maanden tot ongeveer 4…

Promotie Noud

Onze collega Noud (orthopedagoog) is vandaag gepromoveerd aan de universiteit van Tilburg. Na 5 jaar onderzoek mag hij zichzelf Doctor noemen. Natuurlijk was ons managementteam aanwezig bij zijn verdediging.