logo bravis

Binnen de Mytylschool Roosendaal werkt een revalidatie team van het Bravis Ziekenhuis.

Dit is een multidisciplinair kinderrevalidatie team dat in samenwerking met het onderwijs zorg draagt voor eenoptimale ontwikkeling van de kinderen op de Mytylschool.

Het kinderrevalidatie team richt zich niet alleen op de medische problematiek maar op alle aspecten van de ontwikkeling van de leerling, met als doel het bereiken van een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen wordt er samen met alle betrokkenen vanuit onderwijs en revalidatie gewerkt op basis van van het EKEP (Eén Kind Eén Plan).

In de praktijk betekent dit dat de begeleiding/behandeling van leerlingen op het gebied van onderwijs en van revalidatie zoveel mogelijk op elkaar wordt afgestemd. Hierbij neemt de hulpvraag van de leerling en ouders een centrale plaats in.

Een evenwichtig samenspel tussen het onderwijspersoneel, het revalidatiepersoneel en de ouder is voor de leerlingen en jongvolwassenen van de Mytylschool Roosendaal essentieel.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken