Expertisecentrum

Scholen en personeel van reguliere scholen in de regio (samenwerkingsverbanden in Bergen op Zoom en Roosendaal) maken gebruik van onze expertise door de inzet van onze externe dienstverlening. De (ambulant) begeleiders zijn al betrokken bij vele scholen - basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO - en leerlingen om het onderwijs ook mogelijk te maken als het bij de leerling door een motorische beperking of langdurige ziekte niet vanzelf gaat. Mocht een leerling behoefte hebben aan extra ondersteuning door onze specialisten, dan kan dit door de school bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd.

Kenniskaarten

In ons expertisecentrum maken wij veel gebruik van zogenaamde 'kenniskaarten' over de verschillende onderwerpen. Klik hieronder om deze kaarten te bekijken.

Contactgegevens externe partijen

BOSK: Vereniging voor motorisch gehandicapten en hun ouders

Postbus 3359 3502 GJ Utrecht

Cerebraal: Vereniging voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en direct betrokkenen

Postbus 8579 3503 RN Utrecht

EVN: Epilepsie Vereniging Nederland

Postbus 8105 6710 AC Ede

Inspectie van het Onderwijs

Park Voorn 4 Postbus 2730 3500 GS Utrecht

Landelijke klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Postbus 82324 2508 EH Den Haag

Vragen of contact opnemen?

Neem direct contact met ons op via e-mail, telefoon of ons contactformulier.