Herhaling BHV

De BHV’ers (Bedrijfs Hulpverleners) van onze school zijn weer bijgeschoold.
Van Marcel en Helmut kregen zij de nodige instructies op het gebied van EHBO,
Ontruiming en brandbestrijding.

19 jan 2018