plaatje-kenniscentrum-info

De Mytylschool Roosendaal heeft veel kennis in huis om onze belangrijkste taken, geven van onderwijs (intern) en ondersteunen van leerlingen met een beperking in het regulier onderwijs (vroegere ambulante begeleiding), uit te voeren. Het veranderende onderwijsveld, o.a. in gang gezet door de wet op Passend Onderwijs, zorgt dat wij een andere positie krijgen ten opzichte van scholen in onze samenwerkingsverbanden.

In 2009, al in de aanloop naar de wet op Passend Onderwijs, hebben we een structuur gezocht om onze “knowhow”, onze expertise te kunnen behouden en liefst nog uit te breiden. Deze structuur hebben we gevonden in de vorm van een kenniscentrum.

Het belangrijkste doel van ons kenniscentrum is: Het behouden en verder ontwikkelen van de interne expertise m.b.t. leerlingen met een motorische of meervoudige beperking of leerlingen met een langdurige ziekte binnen de eigen school en in het reguliere onderwijs in de regio.

 Hoe doen we dat?

De Mytylschool wil een lerende organisatie zijn. Om dat mogelijk te maken kunnen medewerkers via opleidingen en studiedagen nieuwe kennis opdoen. deze kennis gebruiken ze binnen hun werk, maar deze kennis wordt ook gedeeld met de collega’s. Hiervoor hebben we jaarlijks twee ‘kennismarkten’ en brengen we enkele nieuwsbrieven per jaar uit. 

Door kennis te delen, samen kennis op te doen of te ontwikkelen wordt de expertise over de hele breedte groter, waardoor wij onze leerlingen beter kunnen ondersteunen in onderwijs en persoonlijke groei.

Meer informatie?

Ben Schapendonk: b.schapendonk@mytylschoolroosendaal.nl

Begin met typen en druk op enter om te zoeken