plaatje-links

BOSK: Vereniging voor motorisch gehandicapten en hun ouders
Postbus 3359
3502 GJ Utrecht
Tel.:030-245 90 90

Cerebraal: Vereniging voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en direct betrokkenen
Postbus 8579
3503 RN Utrecht
Tel: 030- 296 44 69

EVN: Epilepsie Vereniging Nederland
Postbus 8105
6710 AC Ede
Tel.: 031- 867 27 72

Inspectie van het Onderwijs
Park Voorn 4
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
0886696000

Landelijke klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3925508

Pauwer Gezellelaan 11
4707 CC Roosendaal
Tel.: 0165-562960

NVA: Nederlandse Vereniging voor Autisme
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven
Tel.: 030- 229 98 00

SDW
Postbus 33
4700 AA Roosendaal
Tel: 088 2593010

S&L zorg

Onyxdijk 161 a
4706 LL Roosendaal
T 088 77 77 444
E info@slzorg.nl

Het cliëntserviceteam is bereikbaar op:
T 088 77 77 428 / 429
E clientserviceteam@slzorg.nl

Taxibedrijf Goverde
Industrieweg 10/A
4762AE Zevenbergen
Tel: 0168 330050

Thuiszorg West-Brabant
Belder 2/4
4704RK Roosendaal
Tel: 0165 564058

VKS: Vereniging voor Kinderen met Stofwisselingsziekten
Coetsstraat 9
8012 VB Zwolle
Tel: 038- 420 17 64

VSN: Vereniging Spierziekten Nederland
Lt. gen. van Heutszlaan 6
3743 JN Baarn
Tel: 035- 548 04 80

Begin met typen en druk op enter om te zoeken