plaatje-onderwijsondersteuning

Door middel van onderwijsondersteuning krijgt de leraar handvatten van de desbetreffende therapeut hoe om te gaan met de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en tegelijkertijd concrete ondersteuning. Hierdoor kan de ontwikkeling van het leerling in schoolse activiteiten extra gestimuleerd worden. Onderwijsondersteuning kan verleend worden door:

  • Fysiotherapie op het gebied van handicapbeleving, grof motorische vaardigheden;
  • Ergotherapie op het gebied van schrijven, tekenen en handvaardigheid, fijn motorische vaardigheden, omgaan met hulpmiddelen/ aanpassingen/voorzieningen, praktische redzaamheid en mobiliteit;
  • Logopedie op het gebied van lezen, auditieve training, mondelinge taalvaardigheid, non-verbale communicatie, sociale vaardigheidstraining.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken