Stichting Paul

Stichting Paul is een initiatief, dat zich ten doel heeft gesteld om alle kinderen in de regio te kunnen laten sporten. Er is gebleken dat in steeds meer gezinnen de ouders de contributie van de sportvereniging niet meer kunnen betalen en/of dat zij de kosten van de aanschaf van sportkleding en materiaal niet langer kunnen dragen.

Sport is juist zo belangrijk voor kinderen om samen met leeftijdgenootjes plezier te hebben op een gezonde manier en sport draagt bij aan de bevordering van de gezondheid en de prestaties op school. Is dit door omstandigheden niet (geheel) mogelijk dan probeert Stichting Paul hierin financieel te ondersteunen.

Stichting Paul zamelt geld in om deze kinderen tot 18 jaar de kans te bieden een sport te (blijven) beoefenen. Om dit doel te bereiken heeft Stichting Paul al een aantal succesvolle fundraise activiteiten ontplooid en is Stichting Paul voortdurend in actie om sponsoren te enthousiasmeren om hierin bij te dragen.

Meer weten? Mail naar info@stichtingpaul.nl of kijk op de website http://www.stichtingpaul.nl

Begin met typen en druk op enter om te zoeken