update Corona: opening school

Conform het besluit van het demissionair kabinet zal de Mytylschool Roosendaal per maandag 8 februari 2021 weer open gaan.

Tot die tijd blijft eerdergemelde gelden, namelijk dat:

  • Voor leerlingen met ouders in de vitale beroepen wordt noodopvang geregeld.
  • Er zoveel als mogelijk afstandsonderwijs worden verzorgd.
  • Voor de kinderrevalidatie wordt gestreefd om de noodzakelijke behandelingen doorgang te laten vinden.
  • SDW zal mogelijkheid bieden voor ondersteuning in gezinnen voor leerlingen die nu in zorg zitten.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Met een vriendelijke groet, Schoolteam Mytylschool Roosendaal

15 dec 2020