update Corona: sluiting school

Conform het besluit van het kabinet is de Mytylschool Roosendaal met ingang van 16 december 2020 gesloten tm in ieder geval 24 januari 2021.

Voor leerlingen met ouders in de vitale beroepen wordt geprobeerd de noodopvang zo snel mogelijk in te laten gaan.
Per 4 januari 2021 zal zoveel als mogelijk afstandsonderwijs worden verzorgd.
Voor de kinderrevalidatie wordt gestreefd om de noodzakelijke behandelingen doorgang te laten vinden.
SDW zal mogelijkheid bieden voor ondersteuning in gezinnen voor leerlingen die nu in zorg zitten.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Met een vriendelijke groet, Schoolteam Mytylschool Roosendaal

15 dec 2020