Hands and puzzle on gray background. Teamwork solving a puzzle

Revalidatiearts:
(medisch)coördinator van het revalidatieteam en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van hetrevalidatieplan. De revalidatiearts stelt de revalidatie-indicatie vast, stelt het behandelplan (mede) op en stelt hetbehandelplan vast. Hij vraagt ook medische informatie op en verstrekt die aan derden.

Zorgmanager:
is organisatorisch eindverantwoordelijk voor de revalidatie op de mytylschool.

Coördinator Revalidatie:
heeft de coördinatie en verzorgt de afstemming van de dagelijkse werkzaamheden van de verschillende disciplines van het revalidatieteam; zorgt voor de planning / uitvoering van de spreekuren, planning behandelingen / LBP / transitie traject.

Secretaresse revalidatiearts/stafbureau:
zorgt voor de planning / uitvoering van de spreekuren, planning, behandelingen /LBP / transitie traject.

Fysiotherapeut: heeft aandacht voor het motorisch functioneren, conditie en kracht, houding en beweging, gangbeeldanalyse, sport, schoolzwemmen; advisering hulpmiddelen/voorzieningen.

Ergotherapeut: is vooral bezig met fijne motoriek, arm-, handfunctie, voorzieningen, cognitieve- en spelontwikkeling, prikkelverwerkingsproblematiek, zelfredzaamheid bij ADL taken en arbeid. Ook geeft de ergotherapeut advies bij de aanschaf van hulpmiddelen en het aanvragen van voorzieningen.

Logopedist: onderzoekt, stimuleert en geeft adviezen over de ontwikkeling van de leerling op het gebied van spraak, taal, eten en drinken, gehoor, stem en diverse vormen van ondersteunde communicatie.

Maatschappelijk werker: begeleidt ouders en leerlingen m.b.t. vragen t.a.v. gedrags-, opvoedings-, acceptatie- en verwerkingsproblemen en ondersteunt bij vragen over dagbesteding, wonen en vrijetijdsbesteding.

Orthopedisch instrumentmaker: adviseert en zorgt o.a. voor het aanmeten en maken van hulpmiddelen zoals spalken.

Orthopedisch schoenmaker: adviseert en zorgt voor het aanmeten en maken van schoenen op maat, aanpassingen aan schoenen, inlay’s voor in confectieschoenen en verricht voetonderzoek en analyse.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken