Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van de Mytylschool Roosendaal is er  voor leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met uiterlijk 21 jaar met motorische beperkingen, een lichamelijke of meervoudige handicap, of een chronische ziekte. Vanwege deze beperkingen, handicap of ziekte zijn de leerlingen onvoldoende in staat deel te nemen aan het regulier onderwijs. We nemen speciale begeleidingsmaatregelen om de leerlingen optimaal te laten profiteren van het onderwijsaanbod binnen het regulier dan wel het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Bekijk of download hier

Schoolgids VSO

Schoolondersteuningsprofiel VSO

Team Voortgezet Speciaal Onderwijs

“Het team op gebied van het Voortgezet Speciaal Onderwijs geeft de leerlingen lessen van de best mogelijke kwaliteit en zorgt voor een ruime hoeveelheid aan individuele aandacht.”

Annette de Bruijn
Leerkracht
Gerryanne v/d Berg
Leerkracht
Sanne Ebbers
leerkracht
Marianne Groeneveld
Leerkracht
Jack Withagen
Leerkracht
Monique Karel
Stagecoördinator / Ambulant begeleider
Els Kerstens
Leerkracht / Stagecoördinator
Maaike de Baat
Onderwijsassistent
Greet van Beek
Onderwijsassistent
Karin v Halteren
Onderwijsassistent
Michael Hoorman
Onderwijsassistent
Ivon Janssen
Onderwijsassistent / Assistente pedagogisch behandelaar
Marion Mol
Onderwijsassistent
Yvonne Versteeg
Onderwijsassistent
Mark Mennens
leerkracht bewegingsonderwijs
Fleur v/d Watering
Leerkracht bewegingsonderwijs
Jeroen Salomons
Leerkracht bewegingsonderwijs
Katja Tempelaars
Leerkracht CKV
Rachel Delrue
Orthopedagoog
Anne van Willegen
Orthopedagoog
Janneke Machielse
Orthopedagoog

Vragen of contact opnemen?

Neem direct contact met ons op via e-mail, telefoon of ons contactformulier.