Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van de Mytylschool Roosendaal is er  voor leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met uiterlijk 21 jaar met motorische beperkingen, een lichamelijke of meervoudige handicap, of een chronische ziekte. Vanwege deze beperkingen, handicap of ziekte zijn de leerlingen onvoldoende in staat deel te nemen aan het regulier onderwijs. We nemen speciale begeleidingsmaatregelen om de leerlingen optimaal te laten profiteren van het onderwijsaanbod binnen het regulier dan wel het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Bekijk of download hier

Schoolgids VSO

Schoolondersteuningsprofiel VSO

Team Voortgezet Speciaal Onderwijs

“Het team op gebied van het Voortgezet Speciaal Onderwijs geeft de leerlingen lessen van de best mogelijke kwaliteit en zorgt voor een ruime hoeveelheid aan individuele aandacht.”

Annette de Bruijn
Mentor
Gerryanne v/d Berg
Mentor
Els Kerstens
Leerkracht / Mentor
Bram Zeegers
Leerkracht / Mentor
Jack Withagen
Mentor
Monique Karel
Stagecoördinator / Ambulant begeleider
Marion Mol
Onderwijsassistent
Yvonne Versteeg
Onderwijsassistent
Ivon Janssen
Onderwijsassistent / Assistente pedagogisch behandelaar
Karin v Halteren
Onderwijsassistent
Katja Tempelaars
Onderwijsassistent
Fleur v/d Watering
Leerkracht bewegingsonderwijs
Mark Mennens
leerkracht bewegingsonderwijs
Rachel Delrue
Orthopedagoog

Vragen of contact opnemen?

Neem direct contact met ons op via e-mail, telefoon of ons contactformulier.