Vroege Vogels

De Integrale PeuterGroep (IPG) ‘Vroege Vogels’ is begin oktober 2016 van start gegaan binnen de Mytylschool Roosendaal. Het kinderrevalidatieteam van het Bravis ziekenhuis en het team van de Mytylschool Roosendaal werken intensief samen aan de behandeling en begeleiding van kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 1.5 tot 4 jaar.

Het betreft een intensieve interdisciplinaire kinderrevalidatiegeneeskundige samenwerking tussen enerzijds het kind en het gezin/gezinssysteem en anderzijds het behandelteam. Binnen de IPG wordt gewerkt aan het voorkómen van ontwikkelingsachterstand en het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden in een pedagogisch-therapeutisch leefklimaat, met aandacht voor tijdige signalering en begeleiding van ouder- en gezinsproblemen die naar voren kunnen komen bij het opvoeden van een kind met een beperking.

Einddoel van de IPG is dat het kind geleerd heeft activiteiten uit te voeren passend bij zijn/haar leeftijd en mogelijkheden, waardoor hij/zij kan participeren en zich verder kan ontplooien in een passende leer- en ontwikkelingsomgeving.

16 mei 2019