Vroege Vogels

Vroegtijdige zorg en begeleiding voor kinderen van anderhalf tot vier jaar én hun ouders.

vroege-vogels-01

De integrale peutergroep biedt gespecialiseerde begeleiding en revalidatie voor peuters met een lichamelijke of meervoudige beperking. De peutergroep is kleinschalig, maximaal 8 kinderen per groep. Begeleiding vindt plaats vanuit een pedagogisch behandelaar, een assistent pedagogisch behandelaar en de revalidatie vanuit een revalidatieteam vanuit het Bravis Ziekenhuis. 

Voor wie?

De peutergroep is bedoeld voor peuters in de leeftijd van 1½ tot ongeveer 4 jaar, waarbij sprake is van een lichamelijke of meervoudige beperking. Ook kinderen waarbij sprake is van een lichamelijke aandoening en voor wie extra ontwikkelingsstimulering noodzakelijk is horen tot de doelgroep. Een duidelijke diagnose is niet noodzakelijk.

Waar?

De peutergroep is gesitueerd in het gebouw van de Mytylschool aan de Gezellelaan 13 in Roosendaal.

 Samenstelling van het team

Naast de vaste pedagogisch behandelaar en assistent pedagogisch behandelaar is er een vast team vanuit de revalidatie dagelijks aanwezig op de peutergroep, te weten een logopedist, ergotherapeut en kinderfysiotherapeut.

Ook zijn een kinderrevalidatiearts, orthopedagoog en maatschappelijk werker betrokken.

Samenwerking

Binnen de peutergroep werken de verschillende professionals vanuit de Mytylschool Roosendaal en het Bravis Ziekenhuis intensief samen met u als ouders om de ontwikkeling van uw kind maximaal te kunnen stimuleren. De Mytylschool Roosendaal biedt, in opdracht van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de (assistent) pedagogisch behandelaren en orthopedagoog. Het Bravis Ziekenhuis biedt het revalidatiepersoneel. Waar nodig kunnen het CJG en/of andere belangrijke samenwerkingspartners actief betrokken worden bij de behandeling van uw kind.

Kosten

Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan plaatsing op de peutergroep. De gemeente vergoedt een deel van de kosten van de peutergroep; de zorgverzekering vergoedt het andere deel. Voorwaarde is dat de kinderrevalidatiearts beoordeelt dat uw kind kan profiteren van peutergroep De Vroege Vogels. Ook dient de gemeente hiervoor een zogenaamd ‘zorgarrangement’ (gefinancierd vanuit de Jeugzorg) goed te keuren.

Aanmelding en Verwijzing

Een huisarts of kinderarts kan u verwijzen naar een kinderrevalidatiearts ter beoordeling van de mogelijkheid tot plaatsing op peutergroep De Vroege Vogels. Ook kunt u zelf een aanvraag indienen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente waar u woont. De maatschappelijk werker van de peutergroep kan u hierin ondersteunen.

Voor meer informatie

Peutergroep De Vroege Vogels

Gezellelaan 13

4707 CC Roosendaal

(T) 0165-558200

Team Vroege Vogels

Nicole Bas
Pedagogisch behandelaar
Ivon Janssen
Onderwijsassistent / Assistente pedagogisch behandelaar
Marleen v Oosterhout
Orthopedagoog
Alice Bickerstaffe
Revalidatiearts
Annemie Janssens
Maatschappelijk werker
Annemarie Bierbooms
Logopedist
Desiree Schuurbiers
Fysiotherapeut
Lieke Blom
Ergotherapeut

Vragen of contact opnemen?

Neem direct contact met ons op via e-mail, telefoon of ons contactformulier.